หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 18 งาน

1. ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี/หัวหน้าแผนกบัญชี

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

1.จัดทำ ตรวจสอบ สอบทานการปิดบัญชีประจำเดือน,Accounting Reconciliation,การปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้ วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. QA - ISO SUPERVISOR/Senior Officer

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

1.เฝ้าติดตามกระบวนการผลิตสินค้าและควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตามแผนคุณภาพ
2.ประสานงานใหมีการตรวจสอบความถ
วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เภสัชกร

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

ตรวจสอบและกำกับดูแล กระบวนการผลิต และกระบวนการบรรจุ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในกา วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. QC Manager / เภสัชกร ด่วนมาก

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

QA QC
:ควบคุม และพัฒนา ระบบการทดสอบคุณภาพ และการชี้บ่งสถานะการตรวจและทดสอบ ให้สอดคล้อง ตามแผนคุณภาพ
วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า / หัวหน้าคลังสินค้า

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

ไม่ระบุ วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

1.รับผิดชอบดูแลระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกลของเครื่องจักรทั้งโรงงาน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตามแผนPrevent วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. คนสวน/พนักงานทำความสะอาด

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

ทำความสะอาดอาคารสถานที่,ช่างทั่วไปบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ถนน,ประปา,ท่อ,งานซ่อมแซมทั่วไป,สาธารณูปโภคต วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. วิศวกรเครื่องกล

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

1. รับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งโรงงาน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตามแผน Preventive Maintenance วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. HR Senior Officer/Supervisor

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

สรรหาว่าจ้าง:รับสมัครงาน นัดสัมภาษณ์งาน สัญญาจ้าง ประเมินผ่านทดลองงาน ทะเบียนประวัติพนักงาน
อบรม:ปฐ
วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ISO - Document Control Officer

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

-ควบคุมเอกสารตามระบบมาตรฐาน ISO 9000 , GMP ,ISO 13485
-จัดทำและรับผิดชอบงาน่เอกสารหรือที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 30 ก.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. HR Senior Officer/Supervisor

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

สรรหาว่าจ้าง:รับสมัครงาน นัดสัมภาษณ์งาน สัญญาจ้าง ประเมินผ่านทดลองงาน ทะเบียนประวัติพนักงาน
อบรม:ปฐ
วันที่ 15 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เภสัชกร

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

ตรวจสอบและกำกับดูแล กระบวนการผลิต และกระบวนการบรรจุ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในกา วันที่ 15 พ.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. QA SUPERVISOR

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

1.เฝ้าติดตามกระบวนการผลิตสินค้าและควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตามแผนคุณภาพ
2.ประสานงานใหมีการตรวจสอบความถ
วันที่ 15 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. IT Support/ Helpdesk Officer

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

- ดูแลระบบ Network, Server (Window 2003, Linux) Computer และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
- Support User ทั้ง
วันที่ 15 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. Cost Accounting Officer/senior Officer (ต้นทุน)

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

-จัดทำต้นทุนมาตรฐาน
-รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
-ตรวจสอบต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
-อื่นๆ
วันที่ 15 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. ธุรการฝ่ายบัญชี (เรียงเอกสาร) ปฎิบัติงานที่สี่พระยา เขตบางรัก

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

ไม่ระบุ วันที่ 15 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน 9,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. คนสวน

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

ช่างทั่วไป,บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ ถนน ประปา,ท่อ,สาธารณูปโภคทุกชนิด วันที่ 14 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Product Development /R&D (นักพัฒนาผลิตภัณฑ์)

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)

1.รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการคิดราคารวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร วันที่ 14 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า
ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี